Mecra / Medya / Reklam Satın Alma

“MEDYA KAVRAMI, KONVANSİYONEL İLE DİJİTAL ÇERÇEVESİNDE BÜTÜNLEŞİYOR. HER İKİSİNİ DE AYNI STRATEJİDE ERİTMEK GEREK.”

Sunulan Hizmetler:

Megawatt; reklam kampanyalarının doğru mecrada yayınlanması, doğru zamanın belirlenmesi ve çalışmanın hedef kitleye doğru şekilde ulaşmasının sağlanması için medya planlama ve satın alma yapmaktadır.

Müşterilerinin mevcut bütçesi dahilinde pazar değerlendirmesi yapan Megawatt; televizyon, radyo, açık hava, dijital ve basın mecralarının tümünde satın alma gerçekleştirmekte, marka ve hizmetlerin hedef kitleyi çepeçevre sarması için 360 derece hizmet sunmaktadır.

"Müşteriyi eğer gerçek dünyada mutsuz ederseniz mutsuzluğunu 6 kişiye söyler,
Onu sanal dünyada mutsuz ederseniz 6.000 kişiye söyler.”